Phạm vi giá: Từ đến

456,000đ2,900đ/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Chung cư

Brittany Watkins

6 năm trước

456,000đ2,900đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Chung cư

6 năm trước

1,790đ/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Chung cư

Michelle Ramirez

6 năm trước

1,790đ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, Chung cư

6 năm trước