Phạm vi giá: Từ đến

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

Brittany Watkins

6 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

6 năm trước

990,000đ31,000đ/sq ft

Amazing villa bay front

S Ingleside Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

Brittany Watkins

6 năm trước

990,000đ31,000đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

6 năm trước

25,000đ/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

Brittany Watkins

6 năm trước

25,000đ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

6 năm trước

7,599,000đ18,900đ/sq ft

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Villa, Biệt thự

Michelle Ramirez

6 năm trước

7,599,000đ18,900đ/sq ft

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 4300

Villa, Biệt thự

6 năm trước

3,900,000đ17,500đ/sq ft

Villa with pool for sale

4528 Prairie Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

Vincent Fuller

6 năm trước

3,900,000đ17,500đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

6 năm trước

1,750,000đ7,500đ/sq ft

Villa for sale

4981 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

Villa, Biệt thự

Samuel Palmer

6 năm trước

1,750,000đ7,500đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3458

Villa, Biệt thự

6 năm trước

3,700,000đ9,900đ/sq ft

Luxury villa with oceanview

5130 N Bay Rd, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

Michelle Ramirez

6 năm trước

3,700,000đ9,900đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa, Biệt thự

6 năm trước

1,599,000đ15,000đ/sq ft

Villa with pool

7601 E Treasure Dr, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

Villa, Biệt thự

Brittany Watkins

6 năm trước

1,599,000đ15,000đ/sq ft

Giường: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 3770

Villa, Biệt thự

6 năm trước