Phạm vi giá: Từ đến

Đặc sắc Bán

Comfortable family home

S Carpenter St
550,000đ2,300đ/sq ft
Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200 Single Family Home
Đặc sắc Bán

Design place apartment

Sackett St, Brooklyn, NY 07304, USA
967,000đ9,800đ/sq ft
Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200 Single Family Home
Đặc sắc Cho thuê

Relaxing apartment bay view

Water St, New York, NY, USA
2,800đ/mo
Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200 Single Family Home
Đặc sắc Bán

Guaranteed modern home

9701 W Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti
590,000đ3,500đ/sq ft
Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3400 Single Family Home
Cho thuê

luxury home ocean view

Stanford Ave
Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200 Single Family Home
Bán

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti
459,000đ2,560đ/sq ft
Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340 Single Family Home
Bán

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti
890,000đ3,690đ/sq ft
Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100 Single Family Home
Bán

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti
758,000đ3,690đ/sq ft
Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569 Single Family Home
Bán

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti
3,550,000đ2,560đ/sq ft
Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456 Single Family Home