Phạm vi giá: Từ đến

Sắp xếp theo:

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Brittany Watkins

6 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

6 năm trước

459,000đ2,560đ/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

Single Family Home

Samuel Palmer

6 năm trước

459,000đ2,560đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

Single Family Home

6 năm trước

890,000đ3,690đ/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Single Family Home

Michelle Ramirez

6 năm trước

890,000đ3,690đ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Single Family Home

6 năm trước

758,000đ3,690đ/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

Single Family Home

Samuel Palmer

6 năm trước

758,000đ3,690đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

Single Family Home

6 năm trước

3,550,000đ2,560đ/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

Single Family Home

Michelle Ramirez

6 năm trước

3,550,000đ2,560đ/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

Single Family Home

6 năm trước